ד"ר פלטיאל גיאת

עורך לשון

עריכת לשון ותוכן

ספרי עיון והדרכה, ספרות יפה, ספרי זיכרונות, פרסומים שיווקיים ועוד

ניקוד מקצועי

שירה, פרוזה, ספרי ילדים וספרי לימוד


עריכה אקדמית

עבודות תזה, דוקטורט, הצעות מחקר, מאמרים, עריכת ביבליוגרפיה, התקנת אינדקס, ניקוד מדעי של כתבי יד ועוד
ליווי צמוד עד שלב ההדפסה

עריכה רגילה

תיקוני תחביר, דקדוק ושגיאות לשון; העשרת השפה ודיוק בבחירת המילים; התקנת הפיסוק והכתיב עפ"י כללי האקדמיה ללשון; הגהות.

עריכה יסודית

תיקוני תחביר, דקדוק ושגיאות לשון; העשרת השפה ודיוק בבחירת המילים; ליטוש משפטים מעורפלים או מסורבלים; מניעת חזרות; שמירה על קשר רעיוני בין הנושאים; חלוקה לפסקאות; הוספת כותרות; התקנת הפיסוק והכתיב עפ"י כללי האקדמיה ללשון; הגהות.

שכתוב

כתיבה מחדש של הטקסט, כולל עריכה, התקנה לדפוס והגהות.

עריכת ביבליוגרפיה (APA)

האחדת ההפניות המקוצרות בגוף הטקסט; בדיקה שכל הפניה מקוצרת בגוף המאמר מופיעה בפירוט ברשימה הביבליוגרפית, ובדיקה שאין ברשימה הביבליוגרפית פריטים שלא נכללו בגוף המאמר; עריכת הרשימה הביבליוגרפית לפי כללי ה-APA ולפי כללי רישום אחרים.


עימוד

עימוד הטקסט ועיצובו, מניעת שורות "מיותמות"; האחדת מיקום כותרות, ראשי פרקים והערות; סידור כותרות עליונות ותחתונות; מיקום תמונות/תרשימים/טבלאות ושורות כיתוב; עיצוב דף השער; יצירת תוכן עניינים, הגהות.

ניקוד

ניקוד מקצועי לכל סוגי הטקסטים: שירה, פרוזה, ספרות ילדים ועוד.

ניקוד מהדורות מדעיות של כתבי יד, המרה משיטת הניקוד הבבלית לשיטה הטברנית.


paltiel@gmail.com

050-3612602


קישור לדף הפייסבוק